โครงการประกวดเรียงความในหัวข้อ “สังคมงอกงาม เพราะเราดูแล” ชิงทุนไปมาเลเซีย

วันนี้มีข่าวโครงการดีๆ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมมาฝากน้องๆ และชาว...