โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น สำหรับคุณครูและนักศึกษาไปเข้าคอร์สที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  สำหรับในส่วนของเรื่องราวดีๆ ต่อไปที่เราจะนำมาแชร์ริ่งให้เพื่อนๆ...