โครงการรับตรงจากทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2558

 

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th กลับมาพบกันได้อีกครั้งกับข่าวคราวดีๆ เกี่ยวกับโครงการรับตรงภายในประเทศจ้า ว่าแล้วเรามาชมไปพร้อมๆ กันได้เลย

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2558 นี้

 

โดยโครงการนี้จะรับจำนวนทั้งสิ้น 85 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง ) และ ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 65 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)

 

dsc_10042

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)ของกระทรวงศึกษาธิการ
 – มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
 – ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและ     วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน
 – ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT1,2 )
 – ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ใช้PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6
 – มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
 – ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 – มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรค

 

โครงการนี้จะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 – 2 เมษายน 2558 ครับผม

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่
ดูประกาศรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 52
ดูประกาศรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 34
ดูระเบียบการรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 52
ดูระเบียบการรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 34
ดูกำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปี 2558

และ หน้าเว็บไซต์หลัก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ