โครงการรับตรงทั่วประเทศ จากมหาวิทยาลับบูรพา 2558!!

 

ยังไม่หมดครับผมสำหรับโครงการรับตรงดีๆ โครงการสุดท้ายของวันนี้มาจากทางมหาวิทยาลับบรูรพาครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดกันได้กับ ScholarShip.in.th เลยจ้า

 

มหาวิทาลัยบูรพา ประกาศรับตรงทั่วประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 นี้เลยครับผม

 

สำหรับการเปิดรับสมัครรอบที่ 1 นี้จะอยู่ในวันที่ 6 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2558 นี้เลยจ้า และรอบ 2 คือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2558 ครับ มีเวลาเตรียมตัวพอสมควรเลยนะจ๊ะ เตรียมตัวกันอย่าให้พลาดล่ะ

 

9649_20120319p1

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ผู้สมัครที่สมัครคัดเลือกประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแล้ว ไม่สามารถสมัครคัดเลือกประเภทรับตรงทั่วประเทศได้หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครได้สมัครทั้งสองประเภท มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดขอมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล)
 – จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 58 ในการสมัคร คัดเลือกครั้งที่ 1 หากประสงค์จะสมัครคัดเลือก จะต้องลาออกจากการเป็นนิสิตก่อนทําการสมัคร
 – การสมัครรับตรง  ครั้งที่ 1 ผู้สมัครจะตองมีผลคะแนน GPAX และ GAT และ/หรือ PAT
 – การสมัครรับตรง  ครั้งที่ 2 ผู้สมัครจะตองมีผลคะแนน GPAX , GAT , PAT และ/หรือวิชาสามัญ

 

 

โครงการต่างๆ
 – ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่นี่ ดาวน์โหลด และ สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643

 – ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ ดาวน์โหลด หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643

 – ปฏิทินการสอบคัดเลือก หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) ดาวน์โหลดปฏิทินที่นี่  ดาวน์โหลด  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643

 – รับสมัครคัดเลือกโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ ดาวน์โหลด  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643

 – รับสมัครคัดเลือกโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ ดาวน์โหลด หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643

 

DSC043672

 

 – รับสมัครคัดเลือกโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ ดาวน์โหลด  สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102060

 – รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่  ดาวน์โหลด สอบถามเพิ่มเติมที่ 092-9656400 และ 092-9656401

 – รับสมัครคัดเลือกโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด  สำหรับผู้ที่ประสงค์จะแก้ไขข้อมูลการสมัคร ให้แก้ไขโดยการขีดฆ่าข้อมูลส่วนที่ต้องการแก้ไขลงในใบสมัครที่ได้พิมพ์ออกมา และเขียนข้อมูลที่ถูกต้องแทน จากนั้นส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารการสมัครอื่น ๆ มายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102516

 

ไว้เรามาชมโครงการรับตรงดีๆ แบบนี้กันได้ใหม่กับ ScholarShip.in.th นะครับผม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ