โครงการรับตรงประเภทต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558

 

สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากเป็นลูกพระเกี้ยวจุฬาล่ะก็พลาดไม่ได้เลยนะครับ เพราะวันนี้เราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ มาฝากกัน ว่าแล้วมาชมรายละเอียดกันกับ ScholarShip.in.th เลย

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะถึงนี้ครับ

 

สำหรับโครงการจะมีทั้งหมดทั้งสิ้น 7 โครงการด้วยกันครับ มาดูรายละเอียดกันเลย

 

1

 

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
 – รายละเอียดประกาศ

 

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
 – รายละเอียดประกาศ
 – เอกสารประกอบการสมัคร

 

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
 – รายละเอียดประกาศ
 – เอกสารประกอบการสมัคร

 

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
 – รายละเอียดประกาศ

 

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
 – รายละเอียดประกาศ

 

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ -ชนบท)
– รายละเอียดประกาศ
 – เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน
 – คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครขอรับทุน

 

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)(โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
 – รายละเอียดประกาศ
 – เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน
 – คำแนะนำการสมัครขอรับทุน

 

แล้วอย่าลืมมาพบกับข่าวสารดีๆ เกี่ยวกับการรับตรงแบบนี้กันได้ทุกๆ วันกับทาง ScholarShip.in.th นะครับ :)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ