โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เขตภาคกลาง-ตะวันออก 2558

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เราก้มีข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ...