โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 2558

อีกหนึ่งโครงการรับตรงดีๆ จากวันนี้เป็นโครงการจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีจ้า มาดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับผม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีประกาศรับสมัคร คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าเรียนในจังหวัดสระแก้ว

 

ซึ่งเพื่อนๆ ที่สนใจสมัครโครงการนี้สามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 นี้เท่านั้นนะครับ

 

10645_20121115p1

 

คุณสมบัติ
 – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
 – มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัครซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 – เป็นผู้มีความประพฤติดี
 – ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

โดยเพื่อนๆ สามารถทำการสมัครได้ที่ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว ครับอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ