โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2558

 

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ วันนี้เราก็มีข่าวคราวและข่าวสารดีๆ เกี่ยวกับโครงการรับตรงจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาฝากกันจ้า มาชมรายละเอียดกันได้เลย

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 นี้จ้า

 

โดยโครงการนี้จะเปิดรับทั้งหมดจำนวน 100 คนจ้า โดยจะมีกำหนดการปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 นี้เท่านั้นนะครับ

 

10647_20121120p1

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 – คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 – มีผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 – มีผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT1 รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จัดสอบโดยสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครกันได้ที่ ทำการสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ