โครงการรับตรงเด็กดีมีคุณธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558

 

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ จากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาฝากกันจ้า ลองมาชมรายละเอียดกันดูนะจ๊ะ

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เพื่อรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะถึงนี้

 

สำหรับโครงการนี้จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 – 24 ธันวาคม 2558 ที่กำลังจะถึงนี้เท่านั้นนะครับผม

 

scan0010

 

โดยผู้ทีสมัครต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งรับรองโดยโรงเรียน หรือ ส านักงานเขตพื้นที่ฯ /สำนักงานการศึกษาเอกชน/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่โรงเรียนสังกัดเท่านั้น

 

และต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2557 นะครับ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้กันได้ที่ ระเบียบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ