โครงการรับตรงแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2558

 

มาดูในส่วนของโครงการรับตรงดีๆ ต่อไปกันเลยนะครับ โครงการต่อไปที่ ScholarShip.in.th นำมาฝากเป็นโครงการจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับผม มาดูรายละเอียดกันเลย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครโครงการรับตรง สำหรับวิทยาลัยการแพทย์ฯ หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะถึงนี้เลยครับผม

 

สำหรับโครงการนี้ก็ยังไม่มีกำหนดการณ์ในการปิดรับสมัครที่แน่นอนนะครับ แต่ทางที่ดีล่ะก็ ควรรีบดำเนินการกันเลยดีกว่าจ้า

 

05

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีจิตใจดีงาม มีจิตอาสา มีจิตบริการสาธารณะ ขยันอดทน พร้อมฉายแววความเป็นแพทย์แผนไทย
– จบ ม. 6 (หรือกำลังเรียน ม. 6) อยู่ในเกณฑ์เรียนดีตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป
– ได้เลือกเรียนวิชาพื้นฐานทั้งสายวิทย์หรือสายศิลป์มาเพียงพอ (ถ้าไม่พอต้องยอมเรียนเสริมจนพอ)
– มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ
– ผู้ที่มีรูปร่างตัวเล็กหรือตัวอ้วนเกินไป หากได้รับการคัดเลือกต้องยอมพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมใน 4 ปี

 

ผู้สนใจสามารถทำการสมัครด้วยตนเอง  หรือผ่าน Website ของวิทยาลัยฯ ที่ เว็บไซต์หลัก  หรือ เว็บไซต์  พร้อมส่งหลักฐานการสมัครให้ครบ (Download จาก Website ได้) โดยเลือกสมัครได้ตลอดเวลาและตลอดปี

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัย โทร. 092-1030998, 089-8544240, 084-1748496 นะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ