โครงการรับตรงและทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

  อีกหนึ่งโครงการรับตรงเป็นโครงการจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจ้า...