โครงการรับตรงและทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2558

 

มาชมข่าวโครงการรับตรงดีๆ ประจำวันนี้กันเลยนะครับ สำหรับโครงการนี้ก็เป้นทั้งโครงการรับตรงและทุนการศึกษาเลยจ้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาชมรายละเอียดกันได้กับ ScholarShip.in.th เลย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 นี้

 

สำหรับโครงการนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน 57 – 15 ตุลาคม 57 รับสมัครออนไลน์ โดยจะมีค่าสมัครด้วยครับ (เสียค่าสมัคร 300 บาท)

 

10645_20121115p1

 

สำหรับการสมัครแบบออนไลน์นั้นชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2557 นะครับ

 

ส่วนการสมัครด้วยตัวเองมหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาทครับ

 

กำหนดการณ์ต่างๆ ของทุน
– สอบข้อเขียนวันที่ 23 ตุลาคม 2557 (วันปิยมหาราช) เวลา 09.00 – 11.00 น. วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์ และ เวลา 11.00 – 12.00 น. วิชาความถนัดของสาขาวิชา ส้าหรับบางสาขาในคณะครุศาสตร์
– สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

Coop-04-1

 

ทุนการศึกษาต่างๆ

ทุนวไลยอลงกรณ์ 1

สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยให้ทุนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 30 ทุนเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ทุนและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ทุน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนตั่งแต่ 3.50 ขึ้นไป

 

ทุนวไลยอลงกรณ์ 2

สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 100 ทุน เป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 ทุน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีเกรด 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

 

โครงการพี่ชวนน้อง

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อยและสมบูรณ์พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรนักศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 5 คนขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1 ภาคการศึกษา

 

ผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 10 คน ขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้น ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2 ภาคการศึกษา

 

หากเพื่อนๆ คนไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่กันเลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ