โครงการรับตรงและโควตาสำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามปี 2558

  อีกหนึ่งโครงการรับตรงดีๆ ที่จะนำมาฝากเพื่อนๆ กันในวันนี้นั้นก็คือ...