โครงการรับตรง พสวท. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2558

 

โครงการรับตรงดีๆ ต่อไปเป็นโครงการของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันกับ ScholarShip.in.th เลยนะครับ

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ซึ่งโครงการนี้ก็รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 12 คนครับผม

 

zapMJ9

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 – 14 พฤศจิกายน 2557 เลยจ้า

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ