โครงการรับตรง อัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

สำหรับอีกหนึ่งโครงการรับตรงดีๆ ของวันนี้ที่ทาง ScholarShip.in.th หามาฝากเพื่อนๆ...