โครงการศึกษาการบริหารองค์กรเยาวชน ณ สหภาพยุโรป

โครงการศึกษาดูงานการบริหารองค์กรเยาวชน ณ สหภาพยุโรป องค์กรThink Centre (Asia) ขอเชิญน้องๆ ผู้นำเยาวชนประกวดเรียงความ เพื่อเข้าร่วม ?โครงการศึกษาดูงานการบริหารองค์กรเยาวชน ณ สหภาพยุโรป? ในวันที่ 9 ? 20 ธันวาคม 2551 ณ สหภาพยุโรป (ตุรกี, เยอรมัน, เบลเยี่ยม, เนเธอร์แลนด์) เพื่อ

1. การพัฒนาองค์กรเยาวชนในสหภาพยุโรป องค์กรเยาวชนระดับโลก สภาเยาวชนในสหภาพยุโรป

2.?พบปะนักการเมืองจากองค์กรเยาวชนในสภาพยุโรป และดูงานการสร้างองค์กรเยาวชนที่เข้มแข็ง

3. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ และการอยู่ร่วมกันระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรม

โดยส่งเรียงความความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ พร้อมรูปถ่าย และประวัติอย่างละเอียด มาที่

E- mail: [email protected], [email protected]

หรือที่อยู่

ThinkCentreAsia 1055/506 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กทม. 10500

โทร: 087-500-9280 หรือ 081-457-7177

หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.?ประวัติแนะนำตนเองและประสบการณ์การทำกิจกรรมอย่างละเอียด

2.?รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

3.?เรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 pt. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

3.1?ทำไมท่านถึงควรได้รับการพิจารณาไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ

3.2 หากท่านเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานเมื่อกลับมาแล้วนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างในสังคม และชุมชนที่ใกล้ตัว

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.?ทางองค์กรThink Centre (Asia) จะรับผิดชอบเฉพาะค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารตามกำหนดการ และค่าทำวีซ่า

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ