โครงการเรียนภาษาอังกฤษ ?ELICOS? ณ แคนาดาและออสเตรเลีย

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสองสถาบันคือ Medicine Hat College (MHC) ประเทศแคนาดา และLa Trobe University (LTU) ประเทศออสเตรเลีย จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ?ELICOS? ระหว่างปิดภาคเรียน สำหรับนิสิต นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ Medicine Hat College (MHC) ประเทศแคนาดา และ La Trobe University นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ตรงโดยพัก (Homestay) ร่วมกับครอบครัวชาวแคนาเดียนและ ชาวออสเตรเลียน

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (บรรลุนิติภาวะ)


ผู้สนใจติดต่อและสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4
สำนักงานอธิการบดี มศว สุขุมวิท 23 โทร. 0 2260 1012
Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2552 เท่านั้น

ที่มา http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=11388

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ