โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559

 

อีกหนึ่งข่าวคราวการรับตรงดีๆ เป็นโครงการจากทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันได้เลยดีกว่านะครับ

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศการรับสมัครโครงการรับตรงสำหรับ โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ครับผม

 

โดยโครงการนี้จะทำการ เปิดรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน 2558 – 7 พฤษภาคม  2558 เท่านั้นนะครับ

 

P1040505

 

รายวิชาที่เปิดสอน คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา และ ฟิสิกส์ โดยนักศึกษาจะต้องเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหมวดวิชาวิทย์ – คณิตฯ ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) เท่านั้น

 

สามารถทำการสมัครได้ที่ ทำการสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลการสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ