โครงการเรือเยาวชนเอเชีย มอบทุนการศึกษา 29 ทุน

สวัสดีวันสงกรานต์นะครับ แม้จะเป็นวันหยุดแต่ ScholarShip ก็กลัวว่าเพื่อนๆจะพลาดโอกาสในทุนการศึกษาที่กำลังจะปิดรับสมัคร เลยต้องทำงานอัพเดทข่าวกันตลอดเลยครับ

และวันนี้ก็เป็นทุนจากทางสำนักงาน สท. หรือชื่อเต็มๆคือ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ของไทยเรานี่เอง ประกาศรับสมัครทุนเรือเยาวชนเอเชีย ประจำปี 2555 แล้วครับ

โดยทุนนี้ มอบให้ทั้งหมด 29 ทุนด้วยกัน ผู้รับทุนจะได้โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากสมาชิกชาติอาเซียน ตามประเทศต่างๆในแถบเอเชียอาคเนย์ และญี่ปุ่นด้วยครับ

ระหว่างเข้าร่วมโครงการ ทางโครงการจะออกค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าพาหนะ ค่าที่พักในประเทศต่างๆ ค่าประกันชีวิตและดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งมอบเครื่องแต่งกายในโอกาสพิเศา อาหารและเครื่องดื่ม ฟรีตลอดโครงการครับ

และทางโครงการ ระบุคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้ครับ
– มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-30 ปี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีสุขภาพแข็งแรง
– ไม่อยุ่ระหว่างการรับทุนอื่นๆ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน นอกจากนี้ หากเคยเข้าร่วมโครงการของสท. มาก่อน จะต้องกลับมาไทยแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

สำหรับใครที่สนใจ และต้องการสมัคร ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่
– ใบสมัคร ที่กรอกเรียบร้อย พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
– สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

โครงการนี้จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2555 นี้นะครับ และผู้เข้าร่วมจะต้องอบรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ในช่วง 23 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2555

จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เดินทางไปร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 53 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม-14 ธันวาคม 2555

ใครที่สนใจ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มประสานงานต่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โทรศัพท์ 0-2255-5850-7 ต่อ 178 หรือ 179 ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ