โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย ไปลอนดอน 2 อาทิตย์

ในวันนี้ ScholarShip.in.th นำโครงการแลกเปลี่ยนดีๆ จากต่างประเทศ มาฝากเพื่อนๆ...