โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย ไปลอนดอน 2 อาทิตย์

ในวันนี้ ScholarShip.in.th นำโครงการแลกเปลี่ยนดีๆ จากต่างประเทศ มาฝากเพื่อนๆ กันกันนะจ้ะ

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย เปิดโอกาสให้เยาวชน ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางเป็นต้นไป ได้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ

ซึ่งผู้สมัครก็จะได้พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครเป็นระยะ 2 สัปดาห์  ณ เมืองลอนดอนประเทศ อังกฤษ และทำหน้าที่เป็นยุวทูตของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมตะวันตกครับ

 

london

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 – กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 12-24 ปี
 – มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่ติดสารเสพติด ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย พร้อมปฏิบัติตาม
 – ระเบียบของโครงการฯ
 – มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
 – มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป   
 – เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์  ระหว่างวันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2557 ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีค่าเข้าร่วมโครงการ ปกติเป็นจำนวน 150,000 บาท แต่หากผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และจัดลำดับอยู่ใน 1-30 ลำดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลำดับดังนี้ (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

the-london-eye1

 

อันดับต่างๆ
– ผู้สอบผ่านลำดับที่ 1    เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ     38,900    บาท
– ผู้สอบผ่านลำดับที่ 2-5 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ     88,900    บาท
– ผู้สอบผ่านลำดับที่ 6-10 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ     93,900    บาท
– ผู้สอบผ่านลำดับที่ 11-30 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ     98,900    บาท

 

กำหนดการ
– เปิดรับสมัคร  กรกฎาคม – สิงหาคม 2557
– กำหนดสอบ  วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 10.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)
– ประกาศผลสอบ  20 สิงหาคม 2557
– ลงทะเบียนรายงานตัว    20 – 28 สิงหาคม 2557
– สถานที่สอบ  ส่วนกลาง ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ  / ต่างจังหวัด  ณ ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ดาวน์โหลด

 

university-of-london-scholarship3

 

ติดต่อสอบถามที่อีเมลล์ admin@bwkinternational.com
Websiteหลัก : www.bwkinternational.com
Facebook : BWK International
Tel:  02-580-4470  หรือ 092-384-9119 หรือ 086-372-3508

Source: DekD

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ