โครงการแลกเปลี่ยนสพฐ.-รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ที่สหรัฐ 3 สัปดาห์ด้วยกัน

วันนี้ก็มาพบกับข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษากับทาง ScholarShip.in.th กันครับ...