โครงการ DCPS ของรัฐบาลอินโดนีเซีย มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท

รัฐบาลอินโดนีเซียแจ้งเข้ามานะครับ ว่าตอนนี้มีการจัดโครงการที่ชื่อว่า Developing Countries Partnership Scholarship ซึ่งเป็นโครงการทุนการศึกษา ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาปริญญาโท เพื่อเรียนต่อในอินโดนีเซีย

โดยทุนที่จะมอบให้นี้ แบ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อม 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโทอีก 2 ปี รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2558

สาขาที่ผู้สมัครสามารถสมัครรับทุนได้ คือสาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเกษตร สังคมศาสตร์ วิศกรรม และศึกษาศาสตร์ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้ครับ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
– ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี TOEFL 450 คะแนนขึ้นไป
– มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเรียนต่อได้จนจบหลักสูตร

ถ้าใครที่ผ่านคุณสมบัติ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้จาก www.knb.dikti.go.id และส่งใบสมัครก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับ

โดยสถานที่ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของทุนนี้ ติดต่อไปได้ที่นี่เลยครับ
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เลขที่ 600-602 ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2252 3135-40

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ