โครงการ I Believe?ฉันทำได้ วอลล์สตรีท แจก 4 ทุน 4 ล้านบาท !!!

มร.มิเชล เลอ เคลแลก ประธานบริหาร สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีท กล่าวว่า วอลล์สตรีทได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษา ?I Believe?ฉันทำได้? เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และคนทำงาน เร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และแข่งขันในตลาดงานระดับประเทศและระดับโลกได้

ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ทุนการศึกษามูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 ทุน ให้กับเยาวชนและคนไทยที่สมัครขอรับทุนที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท และทุนการศึกษามูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 3 ทุน มอบให้กับนักเรียนของวอลล์สตรีท

สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่วอลล์สตรีททุกสาขา ภายใน 30 กันยายน สำหรับบุคคลทั่วไป และภายใน 30 พฤษภาคม สำหรับนักเรียนวอลล์สตรีท หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.wallstreet.in.th

ขั้นตอนการลงชื่อสมัครขอทุน (ออนไลน์) โดยเขียนความเชื่อ/ความฝัน กรอกข้อมูลส่วนตัว? จากนั้นเจ้าหน้าที่จากวอลล์สตรีทจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมายเวลาในการทำแบบ ทดสอบในรอบแรก

เอกสารประกอบการสมัครขอทุน สำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต สำเนาใบคะแนนจากการทดสอบภาษาอังกฤษที่วอลล์สตรีท จดหมายรับรองจากสถาบันศึกษาหรือจากที่ทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนบุคคลทั่วไป
– สัญชาติไทยและเชื้อชาติไทย อายุ 16 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่เคยเรียนต่างประเทศและไม่เคยเรียนในสถาบันการศึกษานานาชาติ

ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษรอบแรกแล้ว จะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครตัวจริงจากเจ้าหน้าที่ในวันที่มาทำกาทดสอบวันที่มาทำการทดสอบ

คุณสมบัติ ผู้สมัครขอรับทุนสำหรับนักเรียนวอลล์สตรีท
– ต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันของสถาบันวอลล์สตรีท(ประเทศไทย) หรือเป็นนักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์-30 พฤษภาคม 2552 เป็นนักเรียนวอลล์สตรีทที่เรียนอย่างถูกต้องตามที่ระบบการเรียนของวอลล์สตรี ทกำหนดไว้ คือ ?Active Students? โดยเรียนอย่างน้อย 4 ช.ม./1 สัปดาห์ และเข้าเรียน Encounter Class 1 ครั้งภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมทั้งเรียนจบ 1 lesson ในทุกครั้งที่เข้าเรียนใน Speaking center (1 visit /1 lesson) และเรียนจบ 1 level ภายใน 3 เดือน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ