โครงการ ICE WaRM ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

โครงการ ICE WaRM ประเทศออสเตรเลีย เปิดรับสมัครนักศึกษา ต่างชาติขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หลักสูตรเต็มเวลา ระยะเวลา 18 เดือน ยังสถาบันในเครือข่ายทั้ง 5 แห่ง ทุนการศึกษานี้ เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม ซึ่งผู้สมัครสามารถเจาะจงปีการศึกษาและภาคการศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อด้วย ตัวเอง

สาขาวิชาที่เปิดให้ทุน
1. Land and Marine Resources, Animal Husbandry
2. Engineering, Surveying
3. Health, Community Services
4. Science
5. Life Sciences
6. Physical Sciences

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลสอบ IELTS 6.5 โดยต้องมีผลสอบแต่ละกลุ่มย่อยตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป
3. มีพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ระดับสูง
ทุนการศึกษาเปิดรับสมัครถึง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 สำหรับเทอมการศึกษาที่ 1
และ 27 สิงหาคม 2553 สำหรับเทอมการศึกษาที่ 2

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icewarm.com.au/page.php?pId=183

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ