โครงการ JGSEE ทุนเรียนต่อด้านพลังงาน – สิ่งแวดล้อม

หากเอ่ยถึงโครงการ JGSEE เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อนะครับ ที่จริงแล้วโครงการนี้เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบัน SIIT ที่ร่วมกันมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนการวิจัย และการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกครับ

ทุนที่ทาง JGSEE กำลังรับสมัครอยู่นั้น เป็นหลักสูตรปริญญาโทร และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ Master of Science (MSc), Master of Engineering (MEng),? Master of Philosophy (MPhil), Doctor of Philosophy (PhD)

ซึ่งทุนการศึกษานี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันครับ
– ทุนแรก ให้ค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 3,000 บาท ค่าบำรุงการศึกษา 30,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8, 000 บาท

– ทุนประเภทสอง ให้เฉพาะค่าเล่าเรียนเหมือนทุนแรก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน แต่มีทุนในการทำวิจัยให้ครับ

กำหนดเปิดรับสมัครของทั้งสองทุน คือ วันที่ 31 มีนาคม สำหรับการสมัครเรียนในเทอมแรก และจะเปิดอีกครั้งช่วงเดือนกันยายน สำหรับการสมัครเรียนเทอมสอง ครับ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา JGSEE
โทร.0-2470-8309-10 ต่อ 4115 ในเวลาราชการ
หรือ www.jgsee.kmutt.ac.th
e-mail: academic@jgsee.kmutt.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ