โครงการ Junior MBA Chula (JUMC) ครั้งที่ 4

โครงการ Junior MBA Chula (JUMC) ครั้งที่ 4
รับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ ? 20 มีนาคม 2552

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อสอบผ่านทาง web site
www.jumc.in.th

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
– เป็นนิสิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551(จบในปี52)
-? หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี อายุไม่เกิน 27 ปี และไม่มีงานประจำ

สอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการสอน MBA นิสิตเก่าและวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านต่างๆ

เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ? 25 เมษายน 2552 เวลา 14.00-21.00 น.? วันเสาร์เต็มวัน เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
– เรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศ MBA
-? กิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์
– จบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ