ให้ทุนปริญญาโท ด้านดาราศาสตร์ โครงการอีราสมุส

อีราสมุส ให้ทุนปริญญาโท ด้านดาราศาสตร์

สหภาพยุโรป แจ้งข่าวการให้ ทุน Erasmus Mundus Masters Course ในสาขาที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์(Astronomy) โดยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรี ที่สนใจในสาขาเกี่ยวกับ Astronomy and Astrophysics ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี

เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย Partnership ที่ร่วมในโครงการนี้ 5 แห่ง ประกอบไปด้วย
– University of Innsbruck (Austria)
– University of Padova (Italy)
– University of Rome ?Tor Vergata? (Italy)
– University of Goettingen (Germany)
– University of Belgrade (Serbia)

โดยโปรแกรม Master Course นี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนโดย European Commission เป็นส่วนหนึ่งของ Erasmus Mundus programme, 2nd Edition, Action 1.


ผู้ได้รับทุนต้อง เรียนอย่างน้อย 2 ถึง 4 มหาวิทยาลัยที่ร่วมโปรแกรม(5แห่ง) และจะจบหลักสูตรด้วยการได้รับ Joint Master Degree จากมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่ไปศึกษา โดยการเรียนที่เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถเรียนวิชาเลือกเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศนั่น ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยเจ้าภาพเปิดสอนเสริมได้เช่นกัน
คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน

1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2. เรียนจบปริญญาตรีมาทางสาขา Astronomy, Astrophysics, Physics, or Mathematics
3. มีผลการเรียนเปรียบเทียบแล้ว 3 ปี เก็บหน่วยกิตได้อยู่ในระดับ 180 ECTS credits

ทุน ที่ให้มีจำนวนหลาย ทุน โดยให้ทั้งนักเรียนจากนอกสหภาพยุโรป และในสหภาพยุโรป โดยพิจารณาจากความยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ของผู้สมัครเป็นสำคัญ

หมดเขตในการรับสมัคร คือ 31 ธันวาคม 2009 สำหรับ non-European students และ April 30th 2010 สำหรับ European students โดยโปรแกรมการศึกษาจะเริ่มในเดือน September 2010.
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงเรื่องการสมัครได้ที่ http://www.astromundus.eu/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ