ไต้หวัน มอบทุนการศึกษาโครงการ Taiwan Fellowship

สำหรับใครที่ไม่อยากไปเรียนไกลถึงในยุโรปหรืออเมริกา ตอนนี้มีทุนโครงการ Taiwan Fellowship ที่มอบให้สำหรับการทำวิจัยในไต้หวัน

โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้ใน 4 สาขาก็คือ การศึกษาความสัมพันธ์แถบช่องแคบไต้หวัน สาขาจีนศึกษา เอเชียแปซิฟิคศึกษา และการศึกษาจีนด่านอื่นๆ

การให้ทุนจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี ครอบคุลมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย และค่าดำรงชีพ โดยมอบให้เป็นจำนวน 50,000-60,000 บาทต่อเดือน

สำหรับนักวิจัยท่านใดที่ต้องการขอรับทุน ให้เตรียมเอกสารดังนี้นะครับ
1.ใบสมัครทุน
2.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
3.ข้อเสนอโครงการวิจัย ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ
4.หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
5.หนังสือรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครและหาใบสมัครได้จาก http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/MOFA/english/regulation.aspx

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปโดยตรงได้ที่ ผู้ประสานงานของ National Central Library (นายจาง เจินฉี) โทรศัพท์ +886 2 2361 9132 ต่อ 317 E-mail: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ