ไฟลท์ที่แพงสุดในโลก ! สายการบิน Etihad เปิดบริการห้องสวีทบนเครื่อง ราคาต่อเทียวสูงถึง 1.3 ล้านบาท !!

    1 ในความฝันของคนเดินทางส่วนใหญ่แล้ว...