10 ประวัติความเป็นมาของมาตราวัดในระบบต่างๆ จากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน!!!

  สำหรับมาตราวัดในโลกนี้นั้นก็มีอยู่หลากหลาย...