10 มหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่ามีหนุ่มหล่อหน้าตาดี แถมฉลาดอยู่มากที่สุดใน USA!!!

สำหรับหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยแล้ว แค่หน้าตาดีไม่พอ...