10 สุดยอดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ติดอันดับ 19 สาขาวิชาดีที่สุดในโลกปี 2558 นี้!!!

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th สำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆ มาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยครับผม

 

ในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปมาทำความรู้จักกับ 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับโลกกันครับ เพื่อนๆคงอยากรู้แล้วหล่ะสิว่ามีมหาวิทยาลัยไหน? และมีเกรฑ์จัดอันดับอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันเลยครับ

 

Untitled-1

สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศ University Rankings by Subject 2015 ซึ่งครอบคลุมด้วย 5 กลุ่มวิชา รวม 36 สาขาวิชา ดังนี้

 

1.Arts & Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ Art & Design , English Language & Literature , History , Linguistics , Modern Languages , Philosophy

 

2.Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ Architecture , Chemical Engineering  , CiviI & Structural Engineering  ,  Computer Science , Electrical & Electronic  Engineering  , Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering

 

3.Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและแพทยศาสตร์)

ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ  Agriculture & Forestry , Biological Sciences , Dentistry , Medicine , Pharmacy & Pharmacology , Psychology , Veterinary Science

 

4.Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ Physics & Astronomy , Mathematics , Environmental Sciences , Earth & Marine Sciences , Chemistry , Materials Sciences , Geography

 

5.Social Sciences (สังคมศาสตร์)

ประกอบด้วย 10 สาขาวิชา คือ Accounting & Finance , Business & Management , Communication & Media Studies , Development Studies , Economics & Econometrics , Education , Law , Politics & International Studies , Sociology , Statistics

 

ซึ่งในการจัดอันดับนี้ก็ได้มีเกณฑ์ชี้วัดอยู่ 3 เกณฑ์ ได้แก่

 

1.Academic reputation ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสำรวจของ QS Global Academic Survey ในปี 2015 จำนวน 85,062 ผลสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก

 

2.Employer reputation ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการสำรวจผ่าน QS Global Employer Survey ในปี 2015 จำนวน 41,910 ผลสำรวจ จากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก

 

3.Research citations per paper จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์กว่า 17.3 ล้านฉบับ จากฐานข้อมูลของ Scopus/Elsevier

 

โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับจำนวน 10 มหาวิทยาลัย และมีจำนวนสาขา 19 สาขา ดังนี้

 

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ติดอันดับทั้งสิ้น 18 สาขา

อันดับ 51-100 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages (ภาษาร่วมสมัย) ,  สาขาวิชา Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี) ,  สาขาวิชา Architecture (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

อันดับ 101-150 จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชา  Linguistics (ภาษาศาสตร์) , สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา) , สาขาวิชา Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ,  สาขาวิชา Materials Sciences (วัสดุศาสตร์) , สาขาวิชา Business & Management (บริหารธุรกิจและการจัดการ)

อันดับ 151-200 จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา CiviI & Structural Engineering (วิศวกรรมโยธา) , สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) , สาขาวิชา Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมการผลิต) , สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) , สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์) ,สาขาวิชา Chemistry (เคมี) , สาขาวิชา Accounting & Finance (บัญชีและการเงิน)

อันดับ 201-250 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อันดับ 301-400 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Mathematics (คณิตศาสตร์) , สาขาวิชา Physics & Astronomy (ฟิสิกส์และดาราศาสตร์)

 

2.มหาวิทยาลัยมหิดล : ติดอันดับ 5 สาขาวิชา

อันดับ 51-100 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

อันดับ 101-150 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) , สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา)

อันดับ 201-250 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages  (ภาษาร่วมสมัย)

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Chemistry (เคมี)

 

3.สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) : ติดอันดับ 4 สาขาวิชา

อันดับ 151-200 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา CiviI & Structural Engineering (วิศวกรรมโยธา) , สาขาวิชา Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ติดอันดับ 4 สาขาวิชา

อันดับ 51-100 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages  (ภาษาร่วมสมัย)

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

 

5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ติดอันดับ 2 สาขาวิชา

อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Business & Management (บริหารธุรกิจและการจัดการ)

อันดับ 201-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages  (ภาษาร่วมสมัย)

 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ติดอันดับ 2 สาขาวิชา

อันดับ 39 สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

 

7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ติดอันดับ 2 สาขาวิชา

อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

 

8.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : ติดอันดับ 1 สาขาวิชา

อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

 

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : ติดอันดับ 1 สาขาวิชา

อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

 

10.มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ติดอันดับ 1 สาขาวิชา

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

 

แล้วเราจะมาพบกับวาไรตี้ดีๆ จากรอบโลก อัพเดททุกๆวัน กับ ScholarShip.in.th กันนะครับผม

ที่มา: Mthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ