10 อันดับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2557 !!

 

หลังจากชมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยระดับต่างประเทศ และระดับโลกมาเยอะแล้ว วันนี้ ScholarShip.in.th ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในไทยกันบ้างนะครับ

 

วันนี้เราก็ได้นำการจัดอันดับเกี่ยวกับ  10 อันดับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2557 จาก webometrics สถาบันจัดอันดับจากประเทศสเปน มาฝากกันจ้า

 

สำหรับการประเมินจะใช้เกณฑ์ดังนี้นะครับ
1. PRESENCE (20%) = เนื้อหาการตีพิมพ์, จำนวนเว็บเพจ จากเว็บไซต์ทั้งหมด รวมทั้งเว็บแบบไดนามิก (วัดด้วย Google)

2. OPENNESS (15%) = จำนวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายในdomainเดียวกัน ในรูปของAcrobat (pdf), PostScript (ps), MS Word (doc), MS Powerpoint (ppt), MS Excel (xls)

3. IMPACT (50%) = จำนวนexternal linksที่ได้รับ (inlinks) มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากภายนอก สืบค้นโดยใช้ search engines เช่นYahoo

4. EXCELLENCE (15%) = จำนวนบทความวิชาการ และการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ที่ปรากฎภายใน domain ของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นได้ด้วย google scholar

 

ielts-students0

 

จะมีมหาวิทยาลัยไหนในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับบ้าง เรามาดูกันได้เลย…

 อันดับ 10 : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (Saint Louis College Thailand)

1

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ติดอยู่ในอันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุด และอยู่ในอันดับที่ 55 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เปิดสอนทั้งหมด 3 คณะด้วยกันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัดครับ

 

อันดับ 9 : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University)

2

มหาวิทยาลัยที่มีรากฐานมาจากพลังศรัทธา และการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อมวลชน ของ “มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง” ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้ขยายหลักสูตรการศึกษาออกไปมากมาย ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรนานาชาติให้ได้เลือกศึกษากัน โดยในปี 2557 นี้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวอยู่ในอันดับที่ 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

 

อันดับ 8 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)

3

มีทั้งหมด 4 วิทยาเขตด้วยกันคือ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตชลบุรี วิทยาคารพญาไท และวิทยาเขตขอนแก่น โดยเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก รวมทั้งมีสาขาวิชาให้เลือกมากมายในแต่ละหลักสูตร โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุมอยู่ในอันดับที่ 48 อีกด้วย

 

อันดับ 7 : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Kasem Bundit University)

4

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ในปีนี้ติดอยู่ในอันดับที่ 47 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 10 คณะ รวมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร, ปริญญาโท 12 หลักสูตร และปริญญาเอกอีก 2 หลักสูตร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีทั้งสิ้น 2 วิทยาเขตด้วยกันคือ วิทยาเขตพัฒนาการ และ วิทยาเขตร่มเกล้า

 

อันดับ 6 : มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University)

5

1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย  ปัจจุบันเปิดสอนหลากหลายคณะและสาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 50 หลักสูตร ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอกเลยล่ะจ้า

 

อันดับที่ 5 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology)

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดดำเนินการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ แต่ก็ยังคงชื่อเสียงในในการผลิตบัณฑิตคุณภาพด้านวิศวกรรมเสมอมา จนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอยู่ในอันดับที่ 33 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยล่ะ

 

อันดับ 4 : มหาวิทยาลัยหอการค้า (University of the Thai Chamber of Commerce)

7

อันดับ 4 เป็นของ “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย ที่ทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้สำหรับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเลยทีเดียว ปีนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ติดอยู่ในอันดับที่ 31 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติอีกด้วย

 

อันดับ 3 : มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University)

8

1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และยังติดอยู่ในอันดับที่ 30 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 138 สาขาวิชา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ที่ขึ้นชื่อว่ามีศิลปิน นักร้อง นักแสดงชื่อดังมากมาย ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

อันดับ 2 : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University)

9

จากอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในอันดับที่ 29 ตกเป็นของ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ เปิดทำการสอนใน 2 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต ตั้งแต่หลักสูตรปริญญาตรี-เอก, International Program และหลักสูตรสองภาษาเลยล่ะ

 

อันดับ 1 : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University of Thailand)

10

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2557 ตกเป็นของ “มหาวิทยลัยอัสสัมชัญ” หรือที่เรียกกันติดปากว่า “เอแบค (ABAC)” นั่นเอง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ และมีจำนวนศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย!! นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม ตระการตาที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอีกด้วยล่ะ

 

หลักสูตรการศึกษาก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะทุกคณะทุกสาขาจะเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่านักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยเอแบคจะขึ้นชื่อในเรื่องพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้ว และด้วยมาตรฐานระดับโลกจึงทำให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญติดอยู่ในอันดับที่ 18 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยล่ะจ้า

 

Source: Manager

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ