10 เคล็ดลับในการเขียนเรียงความ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

การขอรับทุนการศึกษาในต่างประเทศ อย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ไม่ใช่เป็นเพียงความฝันอีกต่อไป ขอให้รู้จัก 10 เคล็ดลับในการเขียนเรียงความเพื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ปัจจัยความสำเร็จในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ในอเมริกา  แคนาดา อังกฤษ หรือออสเตรเลีย  คือเรียงความที่เขีบนอย่างสมบูรณ์ และมีความโดดเด่น ทำให้แตกต่างจากผู้สมัครอื่น ๆ และจับใจ คณะบุคคลที่ทำการพิจารณาเรียงความสมัครเข้าเรียนของท่าน  ตลอดถึงผู้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่ท่าน พึงตระหนักว่าเรียงความที่บอกถึง ความประสงค์อย่างแน่วแน่ที่จะเข้าศึกษาอย่างมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งจะช่วยโน้มน้าวใจของผู้พิจารณา และในที่สุดท่านอาจจะได้รับ หนังสือแสดงความยินดีจากคณะกรรมการทุนการศึกษา ให้เข้าเรียนและได้รับทุน

 

study-abroad2

 

1. อย่าคัดลอกเรียงความ
หากกรรมการพิจารณาพบว่า เรียงความของคุณ ได้จากการคัดลอกจากคนอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด กรรมการจะคัดออกทันที

2. เป็นตัวของตัวเอง  
เมื่อเริ่มเขียน  ให้ถามตัวเองว่า “ฉันแตกต่างจากผู้สมัครเรือนพันที่ไม่รู้จักอย่างไร” ความแตกต่างจะต้องไม่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำอยู่ ไม่ใช่ความสนใจของตัวเอง   ถ้าหากคุณกำลังจะจบโรงเรียนมัธยม ไปสู่มหาวิทยาลัย คุณควรแสดงออกถึงความคิดของคุณรวมถึงวิธีการคิดที่ต่างจากคนอื่น การบรรยายในเรื่องเหล่านี้แม้จะยาก แต่ต้องแสดงให้กรรมการเข้าใจทั้งนี้เพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณได้รับความสนใจ

3. เขียนให้กระชับและได้ใจความ
ไม่ควรกำหนดหัวข้อให้กว้างเกินไป ไม่ไปนำแนวคิดของคนอื่นมาขยาย กรรมการพิจารณา ไม่นิยมเนื้อความที่กล่าวอย่างกว้างๆ แต่ไม่ได้ใจความ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอยากพูดเรื่อง   ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม คุณควรกล่าวถึงเฉพาะสิ่งที่คุณเรียนรู้หรือจากการสังเกต ตามแนวทฤษฎีที่รู้มาในชั้นมัธยม แทนการไปลอกตำราเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า จึงทำให้น้ำท่วม  เป็นต้น

4. แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
พึงจำไว้ว่ามีจดหมายสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นหลักพัน  ดังนั้นจึงควรสร้างความโดดเด่น ให้กับตนเอง โดยเขียนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่เรื่องทั่ว ๆ ไป อย่างเรื่อง “ครูที่ให้แรงบันดาลใจแก่ฉัน” หรือ “ดื่มสุราแล้วขับเป็นอันตรายต่อชีวิต” เพราะหัวข้อเหล่านี้ดูดาษดื่น และอ่านแล้วก็ลืมอย่างง่ายดาย ไม่จับใจกรรมการผู้พิจารณา

5. ต้องจับใจผู้อ่าน    
บทความของคุณต้องทำให้ผู้อ่านรู้สึกมีส่วนร่วมและสร้างความทรงจำ เนื้อหาชวนอ่าน ความนำต้องกระชับ และสั้นแต่ได้ใจความ เนื้อความต้องจับใจผู้อ่าน ด้วยการเขียนอย่างมีเหตุและผล ในเชิงตรรกะ ชวนให้ติดตามจนจบความ แม้ว่าคุณจะได้ทำตาม เคล็ดลับทั้ง 5 อย่างเคร่งครัดก็ตาม แต่ต้องไม่ลืมที่จะขอให้ผู้อื่นช่วยแก้ไขและตรวจทานอีกครั้ง หน่วยงานของเรา Top Admit ให้บริการการตรวจทาน และเกลาเรียงความที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ให้มีคุณภาพสูงสุด ดังวิสัยทัศน์ของเราคือมุ่งหมายให้เราได้ช่วยให้คุณเข้าศึกษาในสถาบันในอุดมคติ

 

study-abroad

 

6. ควรสร้างความน่ารัก น่าคบหา
สังคมในมหาวิทยาลัย ที่ซึ่งมักต้องมีกิจกรรมร่วมกัน  เช่น ในหอพัก หรือในห้องเรียน ฯลฯ คุณมีคนชวนไปกินข้าวร่วมกัน  ออกไปเที่ยว หรือร่วมวงสนทนา หรือไม่ ให้คิดอยู่เสมอว่า การแสดงท่าทีเป็นมิตร และพร้อมจะร่วมกิจกรรมทุกโอกาส เราควรมีทุกขณะ ให้เป็นนิสัย แทนที่จะแสดงอาการโอ้อวด ซึ่งตรงกันข้ามกับความอ่อนน้อมถ่อมตน

7. จงแสดงออกถึงทัศนคติเชิงบวก
หากคุณกำลังเขียนถึงประสบการณ์ที่เจ็บปวด เมื่อพรรณาถึงเรื่องร้ายที่ประสบ ควรใส่ความคิดเห็น ไปในทิศทางเชิงบวก และไม่ลืมที่จะกล่าวถึงผลดีที่เกิดกับคุณหลังจากเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไป เช่นทำให้คุณรู้จักเตือนสติตัวเองอยู่เสมออ จากการที่คุณได้ใช้ประสบการณ์เป็นบทเรียน

8. ควรกำหนดเวลาเพื่อร่างและการตรวจทาน และขัดเกลาให้เพียงพอ
การร่างหนังสือ หรือ เรียงความใดๆ ก็ตาม ไม่ใช่เสร็จในวันเดียว ทุกครั้งที่กลับมาทำใหม่ ควรตรวจทาน และเกลาเนื้อหาอย่างละเอียดรอบคอบ ตรวจตราประโยคที่ไม่สมบูรณ์ แก้ไขตัวสะกด การันต์ หรือไวยากรณ์ให้ถูกต้อง หากพบต้องรีบแก้ไข ไม่ควรด่วนส่งเอกสารฉบับแรกหลังจากทำเสร็จ ด้วยเหตุผลว่าไม่มีเวลาแล้ว

9. ตรวจทาน  เขียนใหม่ และใช้คำที่เหมาะสม
ต้องไม่พอใจเอกสารที่ร่างเสร็จแล้วโดยง่าย ๆ การตรวจทาน เพื่อการแก้ไขเป็นประเด็นหลักสำหรับงานเขียนที่ดีทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานเขียนเพื่อชิงทุนการศึกษา ปรับแต่งรายละเอียดให้เรียบร้อยกับการเขียนใหม่  อ่านฉบับร่างแบบออกเสียงดัง เพราะการฟังด้วยสามารถที่จะได้ยินข้อผิดพลาด ขณะที่ตาของคุณอาจพลาดได้ ใช้บริการการเขียนเรียงความที่แก้ไขปรับปรุงงานของคุณ  link to www.topadmit.com/th)

10. จงไล่ล่าความสมบูรณ์อย่างไม่ลดละ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไวยากรณ์หรือตัวสะกดถูกต้องไร้ที่ติ  ก่อนจะส่งใบสมัครพร้อมเรียงความไปมหาวิทยาลัย ให้ใครสักคนที่มีทักษะในการเขียนและตรวจทาน แก้ไขปรับปรุงให้   ซึ่งเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่เราสามารถ ให้การแนะนำ สร้างงานเขียนเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษา  กับบริการที่ช่วยให้  ประสบความสำเร็จการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ในอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และออสเตรเลีย

 

study-abroad3

 

Top Admit (ท็อป แอ๊ดมิท) เป็นกลุ่มองค์กรที่ให้คำปรึกษาและแนะนำการศึกษาทั่วโลก ให้บริการทั่วโลกในการตรวจทาน ปรับแก้ เรียงความสำหรับ ผู้สมัครศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริการการด้านการปรับแต่งงานเขียนต่างๆ เพื่อการสมัครเข้าเรียนในมหาวิยาลัยต่างประเทศ

ซึ่งประกอบด้วย  Statement of Purpose (คำแถลงวัตถุประสงค์) Recommendation Letter จดหมายรับรองจากผู้ที่เชื่อถือได้  เช่น อาจารย์ประจำชั้น  อาจารย์ที่ปรึกษา  คณบดี รองหรือ อธิการบดี  เป็นต้น  Resume/CV ประวัติการศึกษาและการทำงาน การฝึกงาน บริการอื่นๆ  Mock Interview การฝึกซ้อมสัมภาษณ์ สำหรับ  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ เสมือนจริง  การฝึกซ้อมสัมภาษณ์เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ