สรุป 10 ข้อผิดพลาดทางหลักไวยากรณ์ที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียน

แม้แกรมม่าร์หรือหลักไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องยากและน่าสับสน แต่ก็อย่ากลัวไป! เพราะทุกคนสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ วันนี้เราจึงมีข้อสรุป 10 ข้อเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางหลักไวยากรณ์ที่พบบ่อยที่สุดในการเขียนมาฝากกัน

ติดตามกันได้เลย :)

 

 

#1 การใช้คำวิเศษณ์มากเกินไป

ไม่ถูกต้อง: The boy ran really fast to catch the runaway ball.

ถูกต้อง: The boy sprinted to catch the runaway ball.

 

#2 การใช้คำวลีบุพบทมากเกินไป

ไม่ถูกต้อง: The caravan came over the top of the hill.

ถูกต้อง: The caravan crested the hill.

 

#3 การใช้คำคลุมเครือ

ไม่ถูกต้อง: Listening to loud music slowly gives me a headache.

ถูกต้อง: When I listen to loud music, I slowly develop a headache.

 

#4 การใช้คำ lie/lay อย่างไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง: He was laying on the couch.

ถูกต้อง: He was lying on the couch.

 

#5 การใช้คำสรรพนามคลุมเครือ

ไม่ถูกต้อง: John had a card for Helga, but couldn’t deliver it because he was in her way.

ถูกต้อง: John had a card for Helga, but couldn’t deliver it because Tim was in Helga’s way.

#6 การใช้เครื่องหมายจุลภาค

ไม่ถูกต้อง: He was very hungry, he ate a whole pizza.

ถูกต้อง: He was very hungry. He ate a whole pizza.

ถูกต้อง: He was very hungry, so he ate a whole pizza.

 

#7 ประโยค Run-on sentences

ไม่ถูกต้อง: Lila enjoyed the bouquet of tulips John gave her on prom night however she prefers roses.

ถูกต้อง: Lila enjoyed the bouquet of tulips John gave her on prom night; however, she prefers roses.

 

#8 การใช้คำฟุ่มเฟือย

ไม่ถูกต้อง: It has come to our attention that your tax returns are overdue and we urge you to file them at your earliest convenience.

ถูกต้อง: Your tax returns are overdue. Please file them now.

 

#9 การใช้ “could of” แทน “could have”

ไม่ถูกต้อง: Sam could of received an A on his essay, but he made too many grammatical mistakes.

ถูกต้อง: Sam could have received an A on his essay, but he made too many grammatical mistakes.

 

#10 การใช้คำซ้ำโดยไม่จำเป็น

ไม่ถูกต้อง: Jack made a water pail with his own hands for Jill.

ถูกต้อง: Jack made a water pail for Jill.

 

นี่คือหลักไวยากรณ์ที่มักถูกใช้ผิดอยู่บ่อยๆ เมื่อรู้แบบนี้แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงและฝึกฝนให้ชำนาญอยู่เสมอนะ :)

 

ที่มา: grammarly

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ