10 ลักษณะของผู้ที่มี “ความฉลาดทางอารมณ์สูง” มาเป็นคนแบบนั้นกันเถอะ…

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราอยู่กับคนรอบข้างได้อย่างสันติสุข หลายคนอารมณ์ขึ้นง่าย ลงยาก และบางคนอารมณ์โกรธง่ายหายเร็วก็มี ซึ่งทุกอย่างส่งผลถึงภาพลักษณ์และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างมาก

วันนี้เรามาดูคุณลักษณะ 10 ประการ ของผู้มีระดับคุณภาพทางอารมณ์สูง กันเถอะค่ะ เพื่อทำให้เรามีความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้น

 

 

Connect-Emotion-With-Content

 

 

1. รับรู้อารมณ์ของตนเอง มากกว่าที่จะกล่าวโทษสถานการณ์ หรือผู้อื่น

2. สามารถแยกแยะระหว่าง ความคิด กับ ความรู้สึก ได้

3. มีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนเองไม่โทษโน่นโทษนี้

4. รู้จักใช้ ความรู้สึก เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

5. มีความเคารพ ให้เกียรติในความรู้สึกของคนอื่น

 

Thinkstock_120813_AngryManPhone
6. เมื่อถูกกระตุ้นให้โกรธ จะสามารถ ควบคุมจิตใจไม่ให้โกรธได้ และสามารถแปลงพลังความโกรธให้เป็นพลังในทางสร้างสรรค์ได้

7. เข้าใจเห็นอกเห็นใจและยอมรับในความรู้สึกของผู้อื่น

8. รู้จักฝึกหาคุณค่าในทางบวก จากอารมณ์ในทางลบ

9. ไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ ตัดสิน ออกคำสั่ง ทำการควบคุม หรือแนะนำสั่งสอนผู้อื่น เป็นกิจวัตร

10. หลีกเลี่ยงการปะทะอารมณ์กับคนที่ไม่ยอมรับ หรือ ไม่เคารพความรู้สึกของผู้อื่น

 

angry-woman

 

ง่ายๆก็คือพยายามคุมสติให้รู้อยู่เสมอว่าเราจะไม่โกรธ ไม่ของขึ้น แล้วใจเราก็จะมีความสุขเองค่ะ ถ้าเราขาดเหตุผล คอยแต่ใช้อารมณ์กับคนอื่น ก็เป็นการยากที่จะอยู่กับคนอื่นได้ค่ะ

source: gracezone

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ