แนะนำ 10 อาชีพ คลายข้อสงสัย จบ ‘ชีววิทยา’ ทำงานอะไรได้บ้าง!?

ชีววิทยาหรือ Biology เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่ศึกษาในทุกแง่มุมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

นักเรียน นักศึกษาหลายคนอาจยังไม่มั่นใจว่าหากเลือกเรียนต่อ ‘ชีววิทยา’ แล้วสามารถนำไปต่อยอดอะไรได้บ้าง? ข้อสงสัยเหล่านั้นจะหมดไป เพราะด้านล่างนี้คือ 10 อาชีพที่เหล่านักเรียนชีววิทยาสามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้

 

#1 ช่างเทคนิคชีวภาพ

เงินเดือนที่เป็นไปได้: เฉลี่ย 45,860 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ราว 1,400,000 บาท)

 

#2 นักชีวเคมี

เงินเดือนที่เป็นไปได้: เฉลี่ย 94,490 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ราว 3,000,000 บาท)

 

 

#3 ผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์

เงินเดือนที่เป็นไปได้: เฉลี่ย 81,880 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ราว 2,600,000 บาท)

 

#4 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

เงินเดือนที่เป็นไปได้: เฉลี่ย 63,335 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ราว 2,000,000 บาท)

 

 

#5 ผู้ให้ความรู้ด้านสุขภาพ

เงินเดือนที่เป็นไปได้: เฉลี่ย 46,910 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ราว 1,500,000 บาท)

 

#6 ตัวแทนขายยา / เวชภัณฑ์

เงินเดือนที่เป็นไปได้: เฉลี่ย 81,020 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ราว 2,500,000 บาท)

 

 

#7 ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล

เงินเดือนที่เป็นไปได้: เฉลี่ย 112,260 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ราว 3,500,000 บาท)

 

#8 ผู้จัดการฝ่ายการแพทย์และสุขภาพ

เงินเดือนที่เป็นไปได้: เฉลี่ย 100,980 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ราว 3,200,000 บาท)

 

 

#9 อัยการ

เงินเดือนที่เป็นไปได้: เฉลี่ย 122,960 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ราว 3,800,000 บาท)

 

#10 นักวิเคราะห์การเงิน

เงินเดือนที่เป็นไปได้: เฉลี่ย 85,660 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ราว 2,700,000 บาท)

 

 

เงินเดือนส่วนใหญ่นั้นถูกคาดการณ์โดย Bureau of Labor Statistics (BLS) หรือ กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา

จากตัวเลขแล้วนั้นเชื่อว่าผู้ที่เรียนสาขาชีววิทยาสามารถนำการศึกษาที่ได้รับไปต่อยอด พัฒนาตนเอง และหางานที่ต่างประเทศได้ไม่ยากเลย : )

 

ที่มา: thebalancecareers

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ