10 ทักษะการเป็นผู้นำ ที่สามารถเรียนรู้ได้จากชีวิตของ Warren Buffett มหาเศรษฐีพันล้านของโลก!!

Warren Buffett เป็หนึ่งในนักลงทุนผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก...