10 อันดับประเทศ ที่มี “ประชากอายุยืน” มากที่สุดในโลก !!

การที่มีอายุยืนยาวนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมากมายปรารถนา...