10 อันดับประเทศที่ประชากรได้รับการศึกษามากที่สุดในโลก ประจำปี 2018

ตามมาดูการจัดอันดับของประเทศที่ประชากรได้รับการศึกษามากสุดในโลกกันบ้าง โดยอ้างอิงจาก Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

OECD กำหนดประเทศที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ โดยดูจากอัตราการศึกษาของผู้ใหญ่ในกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 64 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรสองปีหรือสี่ปี รวมทั้งในระดับอาชีวศึกษา

 

 

อันดับ 10 ประเทศลักเซมเบิร์ก

การศึกษาผู้ใหญ่คิดเป็น: 42.86 %

 

อันดับ 9 นอร์เวย์

การศึกษาผู้ใหญ่คิดเป็น: 43.02 %

 

อันดับ 8 ฟินแลนด์

การศึกษาผู้ใหญ่คิดเป็น: 43.60 %

 

อันดับ 7 ออสเตรเลีย

การศึกษาผู้ใหญ่คิดเป็น: 43.74%

 

อันดับ 6 สหรัฐอเมริกา

การศึกษาผู้ใหญ่คิดเป็น: 45.67%

 

อันดับ 5 สหราชอาณาจักร

การศึกษาผู้ใหญ่คิดเป็น: 45.96%

 

อันดับ 4 เกาหลี

การศึกษาผู้ใหญ่คิดเป็น: 46.86%

 

อันดับ 3 อิสราเอล

การศึกษาผู้ใหญ่คิดเป็น: 49.90%

 

อันดับ 2 ญี่ปุ่น

การศึกษาผู้ใหญ่คิดเป็น: 50.50%

 

อันดับ 1 แคนาดา

การศึกษาผู้ใหญ่คิดเป็น: 56.27%

 

แคนาดาขึ้นแท่นเป็นประเทศที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในโลก โดยประชากรผู้ใหญ่มากกว่า 56 เปอร์เซ็นต์ใน Great White North ที่ได้รับการศึกษาหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ซึ่งในระหว่างการประชุมเศรษฐกิจโลกเมื่อปี 2016 ณ เมืองดาโวส จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีของแคนาดาเผยว่า “การศึกษาของแคนาดาถือเป็นทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ”

 

ที่มา: oecd

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ