10 ทุนนักศึกษาต่างชาติเรียนต่อที่ University of Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศในฝันของนักศึกษาต่างชาติหลายๆ คนที่อยากมีโอกาสไปเรียนต่อ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง มีโปรแกรมให้เลือกหลากหลายและมีการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นผู้นำทางด้านวิจัยระดับโลกอีกด้วย

ทุนนี้เป็นทุนจากมหาวิทยาลัยโลซานที่มอบทุน UNIL Master’s Grants สนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รายละเอียดทุนก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

10 ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติมูลค่า CHF 1,600 (ประมาณ 55,000 บาท)ต่อเดือน ตั้งแต่ 15 กันยายน ถึง 15 กรกฎาคม ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาขั้นต่ำที่กำหนดตามหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโลซาน ยกเว้นสาขาดังต่อไปนี้

-Master from the School of Medicine

-Master of Education

-Master of Law จากมหาวิทยาลัยซูริคและมหาวิทยาลัยโลซาน

-Master of criminal Law, magistracy specialism

-All MASs (PhD programmes)

หมายเหตุ

สำหรับระดับปริญญาโทในหลักสูตรนิติศาสตร์ เปิดเพียงสองสาขาคือ “international and comparative law” และ “legal theory”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือระดับเทียบเท่ากับท UNIL กำหนดก่อนที่จะสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโท

-มีผลการเรียนดีเด่น

-ต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับ B2

-ไม่เคยลงทะเบียนกับ UNIL มาก่อน

-ผู้สมัครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครจำนวน CHF 200 (ประมาณ 6,500 บาท)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ UNIL’s Social Affairs และ Student Mobility Service (SASME) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UNIL Master’s Grants FAQs

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2017

เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unil.ch/international/en

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ