10 สิ่งที่คนภูฏานมี และทำให้พวกเขาได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก!!

กลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวน่ารู้รอบโลก วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ชาว...