10 อันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด

ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งดินแดนที่นักศึกษาต่างชาติตบเท้าไปเรียนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักเรียนจากประเทศไทยด้วย

ตามข้อมูลจากสถาบันการศึกษานานาชาติ มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 1 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาจากปี 2016 – 2017 โดยมีจำนวน 439,019 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ตามข้อมูลของ IIE สาขาวิชายอดนิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในสหรัฐฯ คือ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ด้านล่างนี้คือรายชื่อมหาวิทยาลัย 10 แห่งทีมีเปอร์เซ็นต์นักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในระดับปริญญาตรี ระหว่างช่วงปีการศึกษา 2016-2017

 

อันดับ 10 Northeastern University

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาต่างชาติ: 19.9

จำนวนที่ลงทะเบียนเรียนในป.ตรี: 13,473

 

อันดับ 9 Brandeis University

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาต่างชาติ: 20.6

จำนวนที่ลงทะเบียนเรียนในป.ตรี: 3,608

 

อันดับ 8 University of Rochester

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาต่างชาติ: 20.8

จำนวนที่ลงทะเบียนเรียนในป.ตรี: 6,386

 

อันดับ 7 Illinois Institute of Technology

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาต่างชาติ: 21.5

จำนวนที่ลงทะเบียนเรียนในป.ตรี: 2,944

 

อันดับ 6 Boston University

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาต่างชาติ: 21.9

จำนวนที่ลงทะเบียนเรียนในป.ตรี: 17,944

 

อันดับ 5 Suffolk University

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาต่างชาติ: 22.4

จำนวนที่ลงทะเบียนเรียนในป.ตรี: 5,290

 

อันดับ 4 Carnegie Mellon University

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาต่างชาติ: 22.7

จำนวนที่ลงทะเบียนเรียนในป.ตรี: 6,673

 

อันดับ 3 University of Tulsa

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาต่างชาติ: 23.9

จำนวนที่ลงทะเบียนเรียนในป.ตรี: 3,406

 

อันดับ 2 New School

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาต่างชาติ: 32.3

จำนวนที่ลงทะเบียนเรียนในป.ตรี: 7,014

 

อันดับ 1 Florida Institute of Technology

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาต่างชาติ: 32.9

จำนวนที่ลงทะเบียนเรียนในป.ตรี: 3,629

 

นักศึกษาต่างชาติมีเปอร์เซ็นต์จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติสูง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีความหลากหลายของวัฒนธรรม และด้วยความที่มาจากต่างบ้างต่างเมืองเหมือนกันจึงสามารถเข้าใจกันได้ดี

 

ที่มา: usnews

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ