10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษชวนงง ที่เชื่อว่าใครหลายคน มักสะกดผิดเป็นประจำ!!!

มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำที่มีความคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นคำที่พ้องรูปหรือคำพ้องเสียง ที่ส่งผลให้เราสับสนและสะกดผิดอยู่บ่อยครั้ง

มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง ที่ทำให้ใครหลายคนมักสะกดผิดอยู่เป็นประจำ และความจริงแล้วมันต้องใช้ยังไง…

 

 

1. Lose , Loose

– Lose แปลว่า แพ้

– Loose คือการเพิ่มตัว o อีกหนึ่งตัว แปลว่า หลวม

 

2. Weird  ไม่ใช่  Wierd

– Weird โปรดจำไว้ว่า e มาก่อน i  ซึ่งแปลว่า แปลก

– Wierd  คือคำที่คุณมักสะกดผิดอยู่เป็นประจำ

 

 

 

3. Their , They’re , There

– Their คือคำสรรพนาม หรือใช้แสดงความเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่าง

– They’re คือคำย่อของคำว่า They are

– There ใชักับสถานที่หรือความคิด หรือ ที่นั่น ตรงนั้น ด้านนั้น ภาวะนั้น เป็นต้น

 

4. Your , You’re

– Your คือ คำว่าสรรพนามใช้แสดงถึงความเป็นเจ้าของ

– You’re คือ คำย่อของคำว่า You are

 

 

5. It’s , Its

– It’s คือ คำย่อของคำว่า It is หรือ It has

– Its คือ คำสรรพนามที่ใช้แสดงคือความเป็นเจ้าของของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 

6. Definitely

– Definitely หมายความว่า อย่างแน่นอน, อย่างชัดเจน  (ไม่ควรมี a ในคำนี้)

 

 

7. Effect , Affect มีความหมายเดียวกัน

– Effect คือ คำนาม

– Affect คือ คำกริยา

 

8. Weather , Whether

– Weather คือ สภาพอากาศ ได้แก่ มีหิมะ มีฝนตก มีพายุ เป็นต้น

– Whether คือ คำสันธานที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยค เช่น ถ้า…หรือไม่, ไม่ว่าจะ…หรือไม่ เป็นต้น

 

 

9. A lot

– สิ่งที่ควรจำคือ จะต้องเว้นวรรคระหว่าง A กับ lot  ไม่ควรใช้ Alot เพราะเป็นคำที่ไม่มีความหมาย

 

10. Then , Than

– Then เป็นคำที่ใช้บอกช่วงเวลา เช่น ในขณะนั้น, หลังจากนั้น, ดังนั้น, ในตอนนั้น เป็นต้น

– Than เป็นคำที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่ง

 

 

ที่มา: http://theoatmeal.com/comics/misspelling

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ