10 อันดับเมือง ʺไม่น่าอยู่ที่สุดในโลกʺ จากการจัดอันดับโดย EIU ในปีล่าสุด

ปกติเราจะเห็นแต่การจัดอันดับเมือง หรือประเทศที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก แต่วันนี้เรามีการจัดอันดับที่ตรงกันข้ามคือ การจัดอันดับ 10 เมืองที่ “ไม่น่าอยู่ที่สุดในโลก” อ้างอิงจากการจัดอันดับของ Economist Intelligence Unit ในปี 2017 นี้เอง โดยจะวัดจากความมั่นคงในประเทศ ความเป็นอยู่ของประชาชน ระบบการดูแลสุขภาพ สภาพแวดล้อม การศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน

10 เมืองที่ถูกคัดเลือกมานี้จะไม่น่าอยู่จริงหรือไม่ แล้วเมืองเหล่านี้จะได้คะแนนในส่วนต่างๆ อย่างไรบ้างนั้น ตามมาดูกันค่ะ

 

อันดับที่ 10 เมือง Kiev ประเทศยูเครน

ได้คะแนนทั้งหมด 47.8/100 เมืองหลวงแห่งนี้เห็นคุณภาพชีวิตที่ลดลงได้มากที่สุดจาก 140 ประเทศ อีกทั้งสภาพเมืองยังคงตกอยู่ในภาวะถดถอยที่อยู่ภายใต้การคุกคามของความไม่สงบและความไร้เสถียรภาพของเศรษฐกิจ

 

อันดับที่ 9 เมือง Douala ประเทศแคเมอรูน

เมืองนี้ได้คะแนนไปทั้งหมด 44/100 ผลจากการที่ประเทศกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติจากความตึงเครียดระหว่างพื้นที่ที่พูดภาษอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งการดูแลด้านสุขภาพประชาชนยังมีคะแนนต่ำเพียงแค่ 25 คะแนนเท่านั้น

 

อันดับที่ 8 เมือง Harare ประเทศซิมบับเว

ได้คะแนนรวมทั้งหมด 42.6/100 เมืองหลวงแห่งนี้มีคะแนนด้านการดูแลสุขภาพประชาชนต่ำที่สุดเพียง 20.8 คะแนน แต่มีคะแนนด้านระบบการศึกษา 66.7 คะแนน

 

อันดับที่ 7 ครองตำแหน่งร่วม 2 เมืองคือ เมือง Karachi และเมือง Algiers

เมือง Karachi ประเทศปากีถาน

เมือง Karachi มีคะแนนรวม 40.9/100 มีระดับคะแนนที่ต่ำมากในด้านความมั่นคงคือ 20 คะแนน แต่ในทางกลับกันก็มีแนนด้านระบบการศึกษาสูงถึง 66.7 คะแนน และมีคะแนนในด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่ากับ 51.8 คะแนน

 

เมือง Algiers ประเทศแอลจีเรีย

มีคะแนนรวม 40.9/100 โดยมีคะแนนต่ำสุดในด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเท่ากับ 30.4 คะแนน แต่ก็มีระบบการศึกษาที่ดีโดยมีคะแนนเท่ากับ 50 จาก 100 คะแนน

 

อันดับที่ 5 เมือง Port Moresby ประเทศปาปัวนิวกินี

เมืองนี้ได้คะแนนทั้งหมด 39.6/100 คะแนน สัดส่วนคะแนนที่น้อยที่สุดคือความมั่นคง ที่ได้เพียง 30/100 คะแนน และได้รับคะแนนดีในด้านการศึกษา (50 คะแนน) และ ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (47 คะแนน)

 

อันดับที่ 4 เมือง Dhaka ประเทศบังกลาเทศ

เมือง Dhaka มีคะแนนรวม 38.7/100 เมืองหลวงแห่งนี้ได้รับคะแนนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียง 26.8 คะแนน แต่ก็ยังมีคะแนนนำเป็นอันดับที่สองจาก 10 ประเทศในด้านความมั่นคง (50 คะแนน)

 

อันดับที่ 3 เมือง Tripoli ประเทศลิเบีย

เมืองแห่งนี้ได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 36.6/100 คะแนน เป็นเมืองที่ได้รับคะแนนด้านมาตรฐานความเป็นอยู่เพยง 6.2 คะแนน เนื่องจากภัยคุกคามต่อเสถียรภาพจาก ISIS ยังคงเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

 

อันดับที่ 2 เมือง Lagos ประเทศไนจีเรีย

เมือง Lagos มีคะแนนรวม 36/100 คะแนน เป็นเมืองที่ยังได้รับการคุกคามจากกลุ่มต่างๆ เช่น Boko Haram ส่งผลให้เมืองนี้ขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคงจึงได้รับคะแนนด้านความมั่นคงเพียง 10 จาก 100 คะแนน

 

อันดับที่ 1 เมือง Damascus ประเทศซีเรีย

เมืองนี้ได้รับคะแนนไปทั้งหมดเพียง 30.2/100 คะแนน เนื่องจากคะแนนคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต่ำมาก โดยเท่ากับ 16.1 คะแนน ทำให้เมือง Damascus ถูกจัดอยู่ในอันดับต่ำสุดจากการสำรวจเมือง 140 เมืองทั่วโลก

 

จะเห็นได้ว่าประเทศทั้งหมดนี้ก็เหมือนเหรียญที่มีทั้งสองด้านทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดี จากคะแนนที่แสดงผลก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายเสมอไป ในด้านที่คะแนนต่ำก็ยังมีอีกด้านที่คะแนนนำจากประเทศอื่นๆ แล้วทุกคนคิดว่าจากภาพการจัดอันดับเมืองเหล่านี้ เมืองไหนเป็นอย่างไรกันบ้างคะ

ที่มา:  businessinsider

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ