100 ทุนการศึกษา โครงการทุนสำรวจโลก eListening เรียนต่อ ม.อัสสัมชัญ

 

วันนี้เรามีโครงการทุนที่น่าสนใจอย่างทุน ทุนสำรวจโลก e-Listening มาฝากกันจ้า มาชมรายละเอียดกันได้เลย

 

โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 ละจ้า

 

ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  ที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด   โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน   มีมูลค่าทุนระหว่าง 411,835 – 566,385 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  35 ล้านบาท เลยล่ะ

 

a03

 

โดยจุดประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับผม

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา
 – กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและแผนกสองภาษาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ
 – เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย

 

โดยโครงการนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น ชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ เว็บไซต์หลัก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ