ทำความรู้จัก: คอร์สเรียนออนไลน์วิศวะเครื่องกล รับวุฒิวศ.ม. จาก UT Austin

ใครที่อยากเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโท โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกลกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแต่ไม่มีเวลา ปัญหานั้นจะหมดไปเพราะในยุค 4.0 นี้มีมหาวิทยาลัยมากมายเปิดคอร์สสอนออนไลน์ขึ้น

หนึ่งในนั้นก็คือวิทยาลัย Cockrell ของมหาวิทยาลัย Taxas at Austin สหรัฐอเมริกา มีคอร์สเรียนออนไลน์ด้านนี้เปิดสอนโดยเฉพาะ พร้อมได้รับวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตอีกด้วย ไปทำความรู้จักกันเลย!

 

 

ภาพรวมของโปรแกรม:

เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่เปิดสอนทางออนไลน์แบบ 100% ให้ทุกคนได้รับการศึกษาจากทุกที่ในโลก โดยหลักสูตรจะแนะเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีการของอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกล

นอกจากนี้ในโปรแกรมยังไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ และสามารถเรียนสำเร็จได้ภายใน 2 ปี เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น เพราะผู้เรียนสามารถทำงานและเลือกเรียนได้ตามตารางเวลาของตนเองเพื่อต่อยอดทักษะความรู้

 

รูปแบบการเรียนออนไลน์:

หลักสูตรแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ หลายส่วน ในบทเรียนอาจประกอบไปด้วยการศึกษาวิดีโอจากกรณีตัวอย่าง, การอภิปรายในกลุ่ม และโปรเจกต์จากประสบการณ์จริง

นักศึกษาจะได้รับข้อเสนอแนะและการสื่อสารอย่างสม่ำเสอจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น นอกจากนี้การวัดผลการเรียนจะวัดหลังจากจบภาคเรียน โดยวัดจากการสอบ การประเมินตามโปรเจกต์ต่างๆ และอื่นๆ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

– เป็นคอร์สเรียนออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบที่ผู้เรียนสามารถเรียนตามเวลาที่ต้องการได้

– เนื้อหาของหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และสามารถนำไปต่อยอดได้ทันที

– มีความรู้และทักษะในการออกแบบและผลิตสินค้าให้ประสบความสำเร็จโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

– สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมกับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่อาจเกิดขึ้น

– ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครควรได้รับวุฒิปริญญาตรี 4 ปีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพอย่างน้อย 12 เดือน

– หลักสูตรนี้เหมาะกับนักวิศวกรที่ต้องการต่อยอดความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น

 

ค่าเล่าเรียน:

40,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,200,000 บาท)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

executive.engr.utexas.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ