11 คำ Irregular Plural ที่ไม่น่าเชื่อว่าเขียนแบบนี้ คือถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จริงๆ!?!

Irregular Plural คือรูปพหูพจน์ที่ต่างจากรูปปกติ พูดง่ายๆ คือคำที่เติม -s , -es...

January 8, 2018 5 Mins Read
439 Views