จัดอันดับ 11 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก !

 

 

 

World Economic Forum ได้เผยผลสำรวจการจัดอันดับประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด โดยวัดจาก เศรษฐกิจมหภาคสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและการศึกษาประถมศึกษา และประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ดี ประเทศที่ได้คะแนนเท่ากัน ก็จะถูกจัดให้อยู่ในลำดับเดียวกันครับ

 

9. Japan

1

 

 

9. Barbados

2

 

 
9. New Zealand

3

 

 
8. Estonia

4

 

 
6. Ireland

5

 

 
6. Qatar

6

 

 
5. Netherlands

7

 

 
4. Singapore

8

 

 
2. Belgium

9

 

 
2. Switzerland

10

 

 
1. Finland

11

 

 

source: businessinsider

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ