รวม 11 ทุนการศึกษาเรียนต่อญี่ปุ่น ใครกำลังมองหาอยู่พลาดไม่ได้เลย..

ประเทศญี่ปุ่นขึ้้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ติด Top 100 ของมหาวิทยาลัยระดับโลกด้วย

ไม่เพียงแต่มีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีและระบบการศึกษาเท่านั้น ประเทศญี่ปุ่นยังสามารถคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีได้อย่างไม่เสื่อมสลาย

 

 

 

สำหรับใครที่ตั้งใจอยากไปเรียนต่อที่ดินแดนซากุระ วันนี้เราได้รวบรวม 11 ทุนการศึกษาเรียนต่อญี่ปุ่น ใครที่กำลังมองหาอยู่พลาดไม่ได้เลย…

 

ADB-Japan Scholarship Program

ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักเรียนจากภูมิภาคอาเซียและประเทศแปซิฟิค เพื่อศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รวมถึงด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Aichi Scholarship Program for Asian Students in Japan

ทุนการศึกษานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาในเอเชียที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาโท ในหลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานปกครองของจังหวัดไอชิ หรือ Aichi Prefectural Government

 

Japan-IMF Scholarships Program for ASIA

ทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทำงานในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ภายใต้หน่วยงานภาครัฐฯ (เช่นกระทรวงการค้า) เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เปิดรับเฉพาะนักศึกษาในเอเชียทีได้รับการคัดเลือกเท่านั้น

 

Japanese Government MEXT Scholarships for International Research Students

ทุนรัฐบาลสำหรับโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 

JSPS Postdoctoral Fellowship Program

สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งประสงค์จะทำการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นกับสถาบันที่เลือก

 

Keio University “Design the Future” Award for International Students

ทุนเต็มจำนวนสำหรับเรียนต่อที่ Keio University สาขาใดก็ได้

 

KUT PhD Engineering Scholarships for International Students

ทุนนี้สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากประเทศที่ได้รับเลือกให้เข้าศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ในระดับปริญญาเอกที่ Kochi University of Technology (KUT)

 

Master’s Degree ABE Initiative

ทุนการศึกษาสำหรับชาวแอฟริกัน เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

 

MEXT Scholarship Program – Japan

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับชาวแคนาดาที่ประสงค์จะได้รับทุนเรียนในญี่ปุ่น ซึ่งกองทุนนี้มีให้สำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น

 

Otsuka Toshimi Scholarship Foundation

ทุนการศึกษานานาชาติเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาแพทย์ เภสัชวิทยา โภชนาการ พลศึกษา หรือการบริหารธุรกิจ

University of Tokyo Special Scholarship for International Students

ทุนการศึกษากว่า 100 ทุน สำหรับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรปริญญาโท เพื่อทำวิจัยด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัยโตเกียว

 

 

ที่มา www.topuniversities.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ